خرید اشتراک ویژه

 • برنزی
 • 80 هزار تومان / 1 ماه
 • تمام فایلها
 • 10 دانلود در روز
 • انقضاء 1 ماهه
 • درصورت عدم دانلود در یک روز ، دانلودها به روز بعد منتقل نمی شوند.
 • شما مجاز به انتشار یا اشتراک طرح های پی اس دی نگار نیستید.فقط مجاز به چاپ طرح ها می باشید.
 • پرداخت
 • نقره ای
 • 150 هزار تومان / 3 ماه
 • تمام فایلها
 • 10 دانلود در روز
 • انقضاء 3 ماهه
 • درصورت عدم دانلود در یک روز ، دانلودها به روز بعد منتقل نمی شوند.
 • شما مجاز به انتشار یا اشتراک طرح های پی اس دی نگار نیستید.فقط مجاز به چاپ طرح ها می باشید.
 • پرداخت
 • طلایی
 • 250 هزار تومان / 6 ماه
 • دسترسی به تمام دسته بندی ها
 • 20 دانلود در روز
 • انقضاء 6 ماهه
 • درصورت عدم دانلود در یک روز ، دانلودها به روز بعد منتقل نمی شوند.
 • شما مجاز به انتشار یا اشتراک طرح های پی اس دی نگار نیستید.فقط مجاز به چاپ طرح ها می باشید.
 • پرداخت